Priser

PRISER I NIDAROS KYOKUSHINKAI KARATE KLUBB 2018

Medlemskap:

  • Barn:                                                 kr 700,- pr. halvår.
  • Ungdom/ voksen:                      kr 800,- pr. halvår.
  • Student:                                          kr 600,- pr. halvår.

Gradering:

  • Barn:                                                 kr 100,-
  • Ungdom/ voksen:                      kr 150,-

Rabattordninger:

Helårs-rabatt:
Hvis man betaler for et helt år får man 100 kr rabatt. Dvs. 1 500 kr for et helt år. (1 300 kr for ungdom under 13 år)

Familie-rabatt:
Hvis flere fra samme familie med samme bosted er medlem, får hvert medlem 50 kr rabatt på halvårpris.

Verv i klubben:
Trenere / styremedlemmer betaler kun 1/3 kontingent. To slike verv, klubbleder og æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Man kan kun benytte en av disse rabatt-ordningene.

Vi pleier ikke å ha dugnadsarbeid for medlemmer / foreldre

The strongest karate