Instruktører

Instruktører i Nidaros Kyokushinkai Karateklubb! Vi har dyktige instruktører i klubben som prøver å tilby varierte og spennende treninger.

Vi har et mål om at de faste instruktørene skal gjennomgå trenerkurs for å sikre kvaliteten på treningene.Vidar Lundberg, svart belte, 1 dan.
Graderingslisens for 10. – 1. kyu.
Har fullført Trener 1 (del 1, 2 og 3), og Trener 2 del 1 og 2 i regi av Norges Kampsportforbund.

Frode Lund, svart belte, 2. dan.
Graderingslisens for 10. – 1. kyu.
Har fullført Trener del 1 i regi av Norges Kampsportforbund.

Kristoffer Vedvik, brunt belte, 1. kyu. Har fullført Trener 1 i regi av Norges Kampsportforbund.

Bjørnar Nielsen, brunt belte, 2. kyu. Har trenerlisens, Trener 1  i regi av Norges Kampsportforbund.


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen. Klikk her for mer informasjon.

The strongest karate