Om Oss

NIDAROS KYOKUSHINKAI KARATE KLUBB

Klubben ble startet 10. August 1991 av Ingvar Kolberg.
Utøverne hadde da lokale på Flatåsen, men flyttet senere til Berg skole.
I mange år har Bernt Hilstad vært klubbleder og pustet liv i klubben.
Treningslokalet har også i en periode vært i det nye kampsport-senteret på Lade
ved Dora etter at Ronny Hoff overtok som klubbleder.

Fra Mars 2005 fikk vi en ny klubbleder, Vidar Lundberg og nytt styre med ny giv og et lagsiktig mål hvor mange nye, unge og gamle medlemmer, skal opprettholde Kyokushinkai-tradisjonen her i Trondheim.

STYREMEDLEMMER I NIDAROS KYOKUSHINKAI KARATEKLUBB

Vidar Lundberg: Klubbleder og graderingsansvarlig
Frode Lund: Nestleder
Bjørnar Nielsen: Styremedlem og materialforvalter
Øyvind Rolland: Styremedlem og webansvarlig
Mats Gjestad Stene: Styremedlem og kasserer